JAK AUTOMATIZOVAT PROCESY

Za hranice webu…
IPMA® Česká republika

Aby web pracoval jako dobrý obchodník, je potřeba hodně věcí. I mimo web. A tak i když po nás zákazníci chtějí nové stránky, my jim nabízíme hlavně fungující řešení pro jejich byznys. Jako v případě společnosti pro projektové řízení.

IPMA

Web je součástí procesu

Nikdy nestojí sám o sobě. Při úvodních fázích projektu tak téměř vždy narážíme na nějaké zásadní nedostatky. Ať je to třeba přílišná různorodost vizuálního stylu společnosti, nebo nejasný scénář zákaznické cesty od leadu ke klientovi. Ano, tyto věci web přesahují. Když se ale pořádně neošetří, výkon stránek prostě zůstane za očekáváním. A tomu jsem se chtěli v případě certifikací projektových manažerů vyhnout.

Kdo je IPMA

IPMA® Česká republika je organizace, která rozvíjí komunitu projektových manažerů v ČR a podporuje rozvoj projektového řízení. Jako jediná u nás nabízí certifikaci projektových manažerů dle IPMA® 4-L-C a certifikaci projektových konzultantů dle IPMA® PMC a PPMC. Každý rok pořádá celou řadu vzdělávacích akcí a školení.

Na stránkách to začíná

Vlastní proces certifikace začíná na webu. Na stránce příslušné úrovně najde zájemce dostatek základních informací. Může se v klidu rozhodnout. A také se hned nezávazně elektronicky registrovat.
Abychom udrželi jednotnou komunikační linku, bylo také potřeba vizuální styl IPMA® Česká republika a adekvátně ho promítnout do každé fáze.

Automatizovanými e-maily pokračuje…

Odesláním poptávky začíná proces, jehož koncovým bodem by mělo být složení certifikační zkoušky.

V této části do hry vstupuje automatické odeslání e-mailu s podrobnými informacemi a základními dokumenty. Na tuto úvodní zprávu pak navazují další e-maily v závislosti na tom, v které fázi certifikace se zájemce nachází, a/nebo na tom, které akce vykonal.

Připravili jsme tedy podrobný scénář akcí a rozesílání. Po grafické a obsahové stránce navrhli HTML šablony e-mailů i wordovské šablony dokumentů. A pro automatizaci e-mailů využili Mautic. To je nejen spolehlivý e-mailer, ale i nástroj pokročilé marketingové automatizace.

Proces v číslech

Informace pro zájemce o certifikaci: Sada 3 úvodních e-mailů

I. EMAIL Načasování: 0 dní Míra otevření: 87,4%

II. EMAIL Načasování: 14 dní Míra otevření: 58,1%

III. EMAIL Načasování: 30 dní Míra otevření: 51,3%

…za neustálé datové synchronizace

Web, Mautic a CRM EasyProject. To jsou vedle lidí hlavní pilíře celého procesu. Web sbírá informace, které jsou přenášeny do Mauticu. Ten je vyhodnocuje a učí se. Z Mauticu některá data putují do CRM. A z CRM jiná data zase na web. Integrace systémů musí být bezchybná a přesná jak švýcarské hodinky. Jen tak může celý proces běžet samospádem. Bez faktických chyb nebo nepříjemných zpoždění.

A na webu celý proces taky končí

Pokud manažer zkoušku zvládne, celý proces se úspěšné završí. Čerstvý absolvent obdrží certifikát, který z estetického pohledu představuje i jakousi vizuální tečku za celým usilování. A pokud souhlasí, na webu se automaticky objeví jeho jméno v seznamu certifikovaných manažerů.

Meziroční nárůst certifikací o 0 %

K výraznému navýšení certifikací v roce 2018 přispěly vedle automatizace také přechod na nový typ certifikace a redesignovaný web s lepším popisem nabídky společnosti.

Aerofilms – Ze tří webů jeden. Ale pořádný

Rádi bychom poladili web Vicnezfilm, přišli za námi lidé z Aerofilms.
Připravili jsme ukázku. Nadchli pro změnu. A skončili u redesignu jiného webu společnosti. Jak je to možné?