Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Data jsou v online marketingu hodně důležitá. Ale důvěra je ještě důležitější. Sbíráme o vás minimum dat a maximálně je chráníme. A o všem vás podrobně informujeme právě tady.

/

Rychlá navigace

Kdo je správcem vašich osobních údajů? →

Které osobní údaje shromažďujeme? Proč a na jak dlouho? →

Které právní podklady pro zpracování využíváme? →

Jak vaše osobní údaje chráníme? →

Kdo všechno vaše osobní údaje zpracovává? →

Vaše práva →

Cookies na webu Perspectivo.cz →

Správce osobních údajů

Provozovatele webu Perspectivo.cz a poskytovatelem marketingových služeb je digitální agentura

Perspectivo s.r.o.
se sídlem
Nádražní 59/112
150 00 Praha 5

IČ: 03162761
DIČ: CZ03162761

Perspectivo s.r.o. je zapsaná v obchodním
rejstříku v Praze, oddíl C, vložka č. 228355

Které osobní údaje shromažďujeme, proč a na jak dlouho?

Když navštívíte náš web Perspectivo.cz, pracujeme s těmito údaji:

 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies

Když se přihlásíte k odběru našich článků, pak zpracováváme tento údaj

 • Váš e-mail

Když přes kontaktní údaje uskutečníte poptávku našich služeb

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní e-mail
 • Telefon

Když spolupracujeme na projektu

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní e-mail
 • Telefon
 • Platební údaje
 • Případně další údaje, které jsou nutné pro zdárné dokončení díla a mohou nabývat charakter osobního údaje

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů

 1. Účely, které vyplývají z poskytování služeb, jako je návrh a vývoj webových stránek a online systémů, online marketing a konzultační činnosti související s těmito oblastmi. Osobní údaje tak využíváme například za účelem komunikace se zákazníky.
 2. Účely pro vnitřní potřebu společnosti. Osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů a ke sledování kvality poskytovaných služeb.
 3. Pro marketingové účely. Své služby neagresivně propagujeme online i offline a snažíme se, aby se naše značka dostala do povědomí těch správných lidí.

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění právní povinnosti po dobu stanovenou legislativou a po dobru trvání smluvního vztahu mezi naší společností a vámi. U údajů, které zpracováváme na základě jiných právních titulů, je doba zpracování následující.

 • Osobní údaje uchovávané za účelem vedení účetnictví a správy daní zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.
 • E-mail odběratelů blogu zpracováváme po dobu 3 let nebo do dovolání souhlasu se zpracováním. Po uplynutí této doby vás žádáme o znovu-potvrzení souhlasu.
 • Cookies – v závislosti na typu cookies je zpracováváme v rozsahu 1 den až 2 roky.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich vymazání.

Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k tomu mít vždy alespoň jeden z tzv. právních titulů. V našem případě pracujeme s těmito čtyřmi tituly.

 1. Plnění smlouvy nebo jednání o smlouvě – Když spolupracujeme nebo se teprve chystáme.
 2. Plnění právní povinnosti – Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky. Například jsme povinni uchovávat daňové a účetní doklady.
 3. Oprávněný zájem – Jako právní subjekt chceme poskytovat a nadále zkvalitňovat naše služby. Stejně tak se chceme v případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Jednotlivé činnosti, které vedou k naplnění výše zmíněných snah, lze chápat jako náš oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání základní webové analytiky pro potřeby rozvíjení našich www stránek nebo uchovávání důležité komunikace mezi námi a zákazníky pro případ reklamací.
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů – V případech, kdy nemůžeme využít jiný oprávněný titul, vás vždy žádáme o souhlas. O ten vás žádáme například tehdy, když se hlásíte k odběru článků našeho blogu. Souhlas se zpracováním můžete odmítnout a také kdykoliv odvolat.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

Elektronické a fyzické zabezpečení

Vzhledem k tomu, že je značná část osobních údajů shromažďována a zpracovávána prostřednictvím elektronické komunikace a v elektronické formě, soustřeďujeme velkou část bezpečnostních opatření do oblasti IT. K zajištění síťové bezpečnosti využíváme šifrování dat na všech našich stálých nebo dočasných úložištích, stejně jako šifrování dat při přenosu po soukromých sítích i internetu. Naše webová prezentace Perspectivo.cz využívá SLL šifrování, které indikuje v adresním řádku prohlížeče znak protokolu https:// a symbol zámku.

Pečlivě dbáme na aktuálnost všech využívaných systémů, softwarů a programů. Velkou důležitost věnujeme používání antivirových programů. Stejně intenzivně se věnujeme i bezpečnosti fyzických úložišť dat v naší kanceláři.

Procesuální zabezpečení

Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.

Personální zabezpečení

Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaje, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Kdo všechno vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme digitální agentura, a tak není divu, že v rozumné míře propagujeme na internetu naše produkty, ptáme se vás, jak jste u nás byli spokojeni anebo pečlivě analyzujeme web, zdali vám na něm něco nepřekáží, nebo naopak nechybí. A k tomu všemu využíváme legální služby, systémy a nástroje, které ke svému fungování potřebují některé osobní údaje. Stejně tak pro vedení účetnictví, hosting vašich webů apod. využíváme služeb dalších stran.

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. Vaše údaje v těchto případech předáváme pouze našim zpracovatelům. V některých případech, můžeme vaše údaje předávat také subjektům, kteří se nachází v roli správce.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány primárně na území České republiky s výjimkou dat používaných pro marketingové a analytické účely při spolupráci se společnostmi Google Inc. a společností Facebook Ireland Ltd.

Všichni níže uvedení zpracovatelé splňují přísné podmínky v oblasti zabezpečení dat a vaše osobní údaje pro nás zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smluvních podmínek.

Seznam zpracovatelů, jejichž služeb a/nebo produktů vyžíváme

Nástroj webové analytiky Universal Analytics

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House
4 Barrow St, D04 E5W5
Dublin, Irsko
Zásady ochrany osobních údajů

 

Cloudové úložiště OneDrive

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, Irsko
Zásady ochrany osobních údajů

 

Nástroj pro řízení projektů Trello

Trello, Inc.
c/o Atlassian, Inc.
1098 Harrison Street
San Francisco, CA 94103
Zásady ochrany osobních údajů

 

Nástroj pro kontinuální SEO správu Collabim

Collabim s.r.o.
IČO 05711151
Okružní 2615
České Budějovice 3, 370 01
Zásady ochrany osobních údajů

 

Vývojář a poskytovatel open source redakčního systému Umbraco

Umbraco A/S
Haubergsvej 1
5000 Odense C
Dánsko

 

Webhostingové a serverové služby

PROGRAMATORI s.r.o.
IČO: 02407116
Purkyňova 648/125
Medlánky, Brno 612 00

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

 

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů

E-mail: mail(zavinac)perspectivo.cz 

Telefon: +420 604 90 90 90

Adresa: Perspectivo s.r.o., Nádražní 59/112 Praha 5 – 150 00

Požadované informace, resp. vyjádření, vám poskytneme bez zbytečného odkladu. Maximální lhůta pro odpověď je měsíc od obdržení žádosti.

Cookies na webu Perspectivo.cz

Naše www stránky využívají cookies. Díky nim poznáváme, jak návštěvníci pracují s jejich obsahem. Získaná data nám pomáhají při zlepšování webu, stejně jako nám umožňují efektivněji zacílit náš online marketing.

Blokování či vymazání cookies je plně ve vaší kompetenci v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče.

 

Co jsou soubory cookie a k čemu slouží

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru.

Díky souborům cookie dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k těmto účelům.

 • K identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí – například zapamatování přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce.
 • Pro analytické a marketingové účely – například pro sledování návštěvnosti webu.

Typy cookie

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení.

Cookies z hlediska platnosti

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web.
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další.

Cookies z hlediska účelu

 • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek.
 • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely.
 • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami.
 • Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod.

Cookies třetích stran na webu Perspectivo.cz

Název Společnost Typ Platnost Ochrana OÚ / Smluvní podmínky
Universal Analytics Google Inc. Analytické, trackovací Krátkodobé, dlouhodobé Odkaz
Facebook Facebook Ireland Ltd. Trackovací, konverzní Krátkodobé Odkaz
Google Ads Google Inc. Konverzní Dlouhodobé Odkaz
Sklik Seznam a.s. Konverzní Dlouhodobé Odkaz

 

Jak pracujeme s Universal Analytics a reklamními cookies

Pro webovou analytiku webu využíváme Universal Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení našich služeb.

IP adresa

Pro správné fungování internetu je ke každému počítači a zařízení připojenému k internetu přiřazena IP adresa, díky které lze zjistit, ze které země, státu a města se počítač k internetu připojuje. Universal Analytics shromažďuje IP adresy za účelem poskytnutí a zajištění bezpečnosti služby a také proto, aby majitelé webových stránek získali představu o geolokaci svých návštěvníků.

V nastavení Universal Analytics máme implementovánu funkci maskování, resp. anonymizace IP adresy uživatelů webu. Před uložením IP adresy uživatele na servery Google se automaticky odstraní její poslední číslo (oktet), takže dojde k „znepřesnění“ geografických údajů, které lze z IP adresy získat. Služba Universal Analytics tak nesdílí se zákazníky služby Universal Analytics údaje o skutečné, přesné IP adrese.

Data v Universal Analytics ukládá společnost Google na svých serverech a podléhají jejím zásadám ochrany osobních údajů.

Remarketing/retargeting služeb Google Ads, Sklik a Facebook

Ne webu Perspectivo.cz nesbíráme tzv. remarketingová publika. Můžete si tak být jisti, že vás po přečtení nějakého článku z marketingového blogu či reference nebudeme v následujících dnes obtěžovat reklamou na naše služby.

Jak zamezit ukládání souborů cookies

Tím, že web Perspectivo.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete v prohlížení pokračovat bez využívání cookies, máte tyto základní možnosti.

Ve svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Chcete-li při svém pohybu na internetu blokovat pouze službu Google Analytics, můžete si pro svůj prohlížeč stáhnout nástroj od Google zde.

 

Datum poslední aktualizace stránky: 3. duben 2019