Jak podpořit produkt

Dvořákovský komplet
České filharmonie

Česká filharmonie natočila nově všech 9 symfonií Antonína Dvořáka, a navíc 3 koncerty pro sólový nástroj a orchestr. Česká televize nahrávala živé koncerty a vznikl i dokument. A Perspectivo? To zajistilo propagaci projektu mezi online komunitou České filharmonie.

Dvořákovský komplet České filharmonie

Co jsme vymysleli?

Vsadili jsme na hodnotný obsah, představující jednotlivé Dvořákovy symfonie, a zkombinovali ho se soutěží o komplety a sběrem nových kontaktů. Přímo na webu České filharmonie jsme vytvořili mikrostránku, která celý projekt představovala. Gros celé sekce byla barevně vyvedená číselná matice, v níž každé číslo reprezentovalo jednu symfonii.

Čísla-symfonie jsme odhalovali postupně dle časového plánu. Abychom o každé nově publikované symfonii dostatečně informovali všechny cílové skupiny a udržovali v povědomí blížící se vydání kompletu, využili jsme pravidelný e-mailing. A každý nový e-book také publikovali na Facebooku České filharmonie.

Landing page

Stránka přinášela veškeré podstatné informace o projektu: „Kdy?“, „Kde?“, „S kým?“ a samozřejmě hlavně ono „Co?". Motivačním prvkem celého projektu byla soutěž o Dvořákovské komplety podepsané šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem.

Landing page pro propagaci kompletu nahrávek Dvořákových symfonií Landing page pro propagaci kompletu nahrávek Dvořákových symfonií

Koncept e-booků

Ústředním obsahovým a vizuálním prvkem stránky byla číselná matice. Návštěvník si mohl u každého čísla-symfonie rozkliknout online e-book a poslechnout si hudební ukázku z připravovaného kompletu.

Symfonie/e-book č. 8

Každý e-book představoval čtenáři nějakou zajímavost o symfonii. Při tvorbě obsahu jsme kladli důraz na využití dobových materiálů – recenzí, korespondence nebo historických fotografií.

Propagační e-book: Antonín Dvořák Symfonie č. 8 G dur
Propagační e-book: Antonín Dvořák Symfonie č. 8 G dur

Symfonické newslettery

Ne každý pravidelně sleduje web ČF nebo její Facebook. Aby zájemcům nic neuniklo a udrželi jsme jejich zájem o soutěž, transformovali jsme každý e-book do podoby HTML e-mailu a rozeslali ho vždy po zveřejnění e-booku na webu.

Propagační e-mail na podporu Dvořákovského kompletu České filharmonie, Antonín Dvořák Symfonie č. 1 Propagační e-mail na podporu Dvořákovského kompletu České filharmonie, Antonín Dvořák Symfonie č. 3 Propagační e-mail na podporu Dvořákovského kompletu České filharmonie, Antonín Dvořák Symfonie č. 4 Propagační e-mail na podporu Dvořákovského kompletu České filharmonie, Antonín Dvořák Symfonie č. 5 Propagační e-mail na podporu Dvořákovského kompletu České filharmonie, Antonín Dvořák Symfonie č. 6

Povedlo se?

Myslíme, že ano. Cílem nebylo zahltit internet Dvořákem, ale dostatečně a zajímavě o kompletu informovat online komunitu kolem České filharmonie. Vtáhnout do soutěže alespoň 500 lidí a získat nové e-mailové kontakty. A to se povedlo.

Na druhou stranu by projektu prospěla menší časová nahuštěnost. Ta se negativně projevila hlavně u e-mailingu, který jsme posílali s frekvencí 1x za tři týdny. Zatímco první rozesílka 9. symfonie dosáhla celých 45 % prokliku na web, úspěšnost dalších e-mailingů v průběhu času klesala.

0

Web

Návštěvy: 5739

0 %

E-mail

Otevření e-mailu: 45 %
567 nových kontaktů

0 %

Facebook

Zapojení: 25 %

0

Soutěž

Soutěžících: 731

Míra otevření jednotlivých e-mailů

Z reakcí na Facebooku

„Nikdy bych neřekla, jaký byl mladý Dvořák fešák. Zaujalo mě, že Zlonické zvony byly celkem vyzrálé dílo, přestože se jedná o jeho první symfonii.“

Kdyby rozpočet dovolil

Vyzkoušeli bychom PPC kampaně v obsahové síti s přesným cílením na určité webové portály, jejich konkrétní sekce i stránky.

Převedli online e-booky do tištěné podoby jako přílohu programu abonentních koncertů.

Více využili sociální sítě jako Pinterest a Instagram.

Kapitoly (z) Levných knih

Objednávky, konverze… Zisk. Cíl každého e-shopu. Pro jeho dosažení musíte na webu i v marketingu odladit nejednu oblast. Které to byly u internetového obchodu Levné knihy?