Jak na vizuální styl

Když pohyb mluví.
Anatomie loga pro taneční konzervatoř Duncan Center

Moderní tanec. To je vyjádření prožitku, myšlenky, pocitu.
Bez vyumělkovanosti klasického baletu. Bez manýry předem dané formy. S respektem k přirozené fyziologii těla. K vnějšímu i vnitřnímu prostoru.
No jo. Ale jak tohle převést do vizuálního stylu?

Duncan centre

Přišli s velkorysým zadáním

Občas je nám líto, že nekvalitní logo či jiné grafické prvky „kazí“ web z perspectivní dílny. Tady jsme si stěžovat nemohli. Zadání bylo velkorysé: vytvořit logo a celý vizuální styl a promítnout je do přípravy nového webu. Duncan Centre se tak stal jedním z projektů, v němž se mohl naplno uplatnit náš firemní claim.

"Dáváme značkám tvar. I tvář."

Kdo je Duncan Centre?

Duncan Centre je státní taneční konzervatoř, která se jako jediná v ČR zaměřuje na současný tanec. Vychází z principů americké tanečnice Isadory Duncan a rozvíjí je tak, aby výuka i pojetí tance odpovídalo 21. století.

Hledáme myšlenku

Netvrdíme, že každé logo musí vyjadřovat základní hodnoty firmy nebo evokovat její činnost. Ale když se to povede a dojde k významovému prolnutí loga a subjektu, který reprezentuje, pak je to prostě paráda.

Tanec je pohyb. — Nic originálního, že. Ale nejde tu o objevnost myšlenky jako o její vizualizaci. Pohyb těla v prostoru se stal základní myšlenkou loga a vůbec celého grafického stylu. Všechny ostatní motivy se kolem této základní představy točí, různě ji rozvíjí (třeba i s odkazy na principy moderního tance) a obohacují tak významový potenciál loga.

"Pohyby jsou stejně výmluvné jako slova"

zní slavný výrok Isadory Duncan. Stejně výmluvná mohou být i dobrá loga.

A tu rozvineme v grafické motivy

Tanec je křivka

Tanec je umění času a prostoru.
A právě tyto dvě vlastnosti pohybu se zpřítomňují v čáře, resp. křivce. Co jiného je čára než sled pozic z bodu A do bodu B. Statická linie čáry se navíc v křivce mění v dynamický pohyb různými směry. Křivka je základním prvkem celého vizuálu. Stala se doslova jeho hybným motivem. Objevuje se napříč všemi aplikacemi grafické identity. Jako echo se vynořuje a opět ztrácí na pozadí webových stránek. Na textuře vizitek. I textilii triček.

Křivky vidíme i ve tvarech písmen C a D, které tvoří logotyp grafické značky. Navíc se v uzavřených-otevřených a vždy propojených tvarech akronymu DC odráží vnitřní a vnější prostor. Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Je to oscilace mezi niterným (po)citem a jeho vyjádřením. Zavinování a rozvinování. Neoddělitelné spojení vnitřku a vnějšku.

Křivky na pozadí webu

Na webu využíváme křivky několika způsoby. Mají různou délku, tloušťku, barvu i směr. Ve své nejvýraznější podobě mohou sloužit jako oddělovač důležitého textového či vizuálního bloku. Najdeme je i na některých fotografiích, kde zvýrazňují pohyb zobrazených tanečníků. Ale nejčastěji se s nimi setkáte na pozadí webu, kde působí jako nerušivé spojnice textu a ostatních médií. Grafika webu tak nenásilně evokuje taneční pohyb.

Křivky na tiskovinách

Tanec je tělo

Logo upomíná na lidské tělo se svými tvary a pohyby třeba až na úrovni dýchání. V logotypu DC, který je akronymem názvu Duncan Centre, tak někdo vidí plynulost tanečních pohybů, propojení partnerů, ikonické taneční pozice nebo i výdech a nádech, s nímž moderní tanec intenzivně pracuje. K navození patřičných významů pomáhá i samotný tvar obou písmen, který svými prohnutými liniemi rozvíjí celý trs pohybových asociací a společně s barevným řešením logotypu evokují kvality jako plasticita, tvárlivost, ohebnost či poddajnost.

Tanec je boj s gravitací

Moderní tanec vychází mimo jiné i z myšlenky splynutí se zemí a přírodou. S přijetím gravitace jako základní lidské konstanty. Pracuje s těžištěm a pozice těla na parketu či na podlaze je často využívanou taneční figurou. Máme tu tíhu i vzdušnost. Váhu i lehkost. Nebe i zemi. Všechny tyhle významy může evokovat postupné, ale nesymetrické narušování barevné výplně v logotypu. A nakonec třeba varianta přechodu imitující tahy štětcem není zase daleko od představy brázdy za pluhem, a tedy od asociace půdy a země ve svých životadárných významech.

Ale nejdůležitější je vysekat pořádnou formu

Logo může vyvolávat celou řadu představ.
My vědomě pracovali s těmihle. Vzešly ze studia materiálů o moderním tanci, z přemýšlení, z rozhovorů s klientem…

Nedůležitější ale je, že Michal Ocilka celý ten hutný myšlenkový aparát zpracoval a vydestiloval tak, že výsledek působí čistě, jednoduše a nenuceně. Tak jako sám moderní tanec.

Za hranice webu…
IPMA® Česká republika

Aby web pracoval jako dobrý obchodník, je potřeba hodně věcí. I mimo web. A tak i když po nás zákazníci chtějí nové stránky, my jim nabízíme hlavně fungující řešení pro jejich byznys. Jako v případě společnosti pro projektové řízení.