Jak volit ta správná slova: Český národní korpus pro copywritery

Jakub Raš / 18. 12. 2020

Mluvte jazykem svých zákazníků. Jedna z univerzálně platných zásad pro všechny textaře. Ne vždycky ale víte, jaký ten jazyk vlastně je. Zda je či není určité slovo vhodné. Český národní korpus vám pomůže správně se rozhodnout.

Jak volit ta správná slova: Český národní korpus pro copywritery

Co je Český národní korpus

Nadupaný více než slovník, který pracuje s rozsáhlým a stále aktualizovaným souborem psaných i mluvených textů.

Díky jejich datovému zpracování získáte o každém slově cenné informace. V korpusu můžete snadno vyhledávat včetně užití pokročilých operátorů a také dělat porovnání slov.

Český národní korpus provozuje a rozvíjí Ústav Českého národního korpusu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Kdy se vám korpus hodí

Zejména tehdy, když se potřebujete rozhodnout mezi dvěma a více slovy nebo mezi variantami jednoho slova. Spoléhat na vlastní jazykový cit bývá mnohdy ošidné a data vám ukážou, jak si slovo u českých mluvčích skutečně stojí.

V Perspectivu nám korpus nejvíce pomáhá:

  • Když se potřebujeme ujistit, jestli se slovo hodí spíše pro hovorověji pojatý text. Anebo naopak pro oficiálnější, psanou komunikaci.
  • Když ověřujeme regionální příslušnost slova. Tedy to, zda určitý výraz není typický pro nějaké nářečí, a tedy pro konkrétní oblast naší republiky.
  • Pro určení demografických charakteristik výrazu. Je slovo typičtější pro muže, nebo ženy. Pro určité věkové skupiny. A jak je na tom z hlediska vzdělanosti mluvčích. Používají ho spíše vysokoškoláci nebo lidé se základním vzděláním. Anebo je v tomto ohledu bezpříznakové.
  • Když hledáme synonyma a další podobné výrazy.
  • A také když se chceme podívat na reálné příklady, kde se slovo vyskytuje.

Český národní korpus nabízí řadu nástrojů. Stačí se podívat na základní stránku a seznámit se s jednotlivými aplikacemi. Pro milovníky češtiny je to hotový ráj.

Dva hlavní nástroje

Marketingoví textaři budou pravděpodobně pracovat s následujícími aplikacemi.

Slovo v kostce – po zadání slova do vyhledávacího pole se vám zobrazí základní přehled o jeho používaní. Najdete tady například informaci o frekvenci slova v určitých typech textů, jako je mluvený jazyk, oborová literatura nebo publicistika. Řadu příkladů reálného užití výrazu i seznam slov používaných v obdobném významu.

Zdroj: Český národní korpus

SyD – je rozhraní pro všestranný průzkum dvou a více slov. Slova můžete porovnávat z hlediska současného jazyka, ale je možné se zaměřit i na jejich výskyt v rámci vývoje jazyka.

Zdroj: Český národní korpus

Využití korpusu v příkladech

Příklad první: Pišme, jako bychom mluvili

Připravujete e-mail pro klienty společnosti XY. Má to být poděkování za jejich důvěru. Společnost se v komunikaci snaží o přirozený, hovorový styl. E-mail začínáte oslovením a hlavním sdělením:

Dobrý den, pane Nováku, vážíme si…

Říkáte si, že by to chtělo zdůraznit sloveso nějakým příslovcem míry. Napadají vás moc, velmi, velice, hodně opravdu. Poslední dvě rychle vyloučíte a ve zbylých třech případech váháte. Zadáte si slova do rozhrání SyD a data o frekvenci slov v psaných a mluvených textech vám poradí, kterou variantu preferovat.

Příklad druhý: Hledáme název pro obchod

Plánujete v Opavě otevřít prodejnu s domácími dobrotami. Rozhodli jste se pro slovo spíž, které pěkně souzní s vaším sortimentem trvanlivých potravin. A teď přemýšlíte nad různými variantami slova. Bude to spíž, spižírna, špajz nebo špajzka.

Jednotlivá slova zadáte do nástroje Slovo v kostce a mapa výskytu vám napoví, že nejvhodnějším kandidátem by bylo slovo špajzka, které je pro slezskou oblast typické.

Výskyt slov špajz a špajzka v nářečích

Dobrý sluha, ale…

Korpus je skvělý pomocník, ale neměl by se stát pánem nad vašimi texty.

Vždycky myslete na to, čeho chcete textem dosáhnout. A nezapomínejte, že slova mají i další kvality, které mohou hrát při výběru důležitou roli. Například to, jak libě či nelibě zní. A třeba také to, které konotace – podvědomé i vědomé citové zabarvení – v nás vzbuzují.