ALT u obrázků a jeho role v SEO

Veronika Svobodová / 5. 2. 2021

Nezapomínáte při nahrávání obrázků na ALT? Je to důležité při optimalizaci pro vyhledávače. Ty totiž obrázek nepřečtou, ale s textem si poradí. Alt je jedním z prvků, díky kterým můžou obrázek ve výsledcích vyhledávání zobrazit. A to je jenom jeden z důvodů, proč se alternativnímu textu věnovat. Přečtěte si, jaké jsou další. Také se dozvíte, jak ALT tag psát.

ALT u obrázků a jeho role v SEO

Co je to alternativní text

Alternativní (někdy se mu říká zástupný) text popisuje, co je na obrázku. Můžete se s ním setkat také pod označením ALT text, ALT popisek, ALT tag nebo ALT atribut.

Proč používat alt

Možná vám to přijde jako ztráta času, ale ujišťujeme vás, že tahle investice se vám vyplatí. Jestli provozujete e-shop, pak s popisky obrázků produktů vůbec neváhejte. Ale doporučujeme je mít u jakéhokoli webu. Tady jsou hlavní výhody.

Obrázek je optimalizovaný pro vyhledávače

Díky altu vyhledávače lépe poznají, co je na obrázku. Můžou ho pak na určitý dotaz zobrazit v obrázkovém vyhledávání (např. Google obrázky/Google Images).

Vyhledávání v Google obrázcích Marie Lukáčová

Další možností, kde se může obrázek s ALT tagem objevit, je obrázkový box ve fulltextu (Images box).

Obrázky, které se zobrazí na dotaz Rudolfinum

U obrázkového odkazu slouží jako anchor text

Pokud obrázek slouží zároveň jako odkaz a vyplnili jste ALT popisek, vyhledávač ho považuje za anchor text (viditelný text hypertextového odkazu) a dokáže snadněji pochopit obsah stránky, na kterou odkazujete.

V případě nenačtení obrázku se zobrazí popis

Když dojde k technickému problému (například nekvalitní internetové připojení) nebo u některých e-mailových klientů (Outlook), se obrázek nenačte, ale zobrazí se jeho popis.

Obsah je dostupný nevidomým uživatelům

Nevidomí a slabozrací lidé používají speciální technologie, které jim práci s počítačem usnadňují. Jde například o screenreader (čtečku obrazovky), která informace z obrazovky přečte. V případě, že má obrázek vyplněný ALT atribut, dokáže popsat jeho význam.

Tipy, jak napsat ALT text

  • Popište, co je na obrázku. Přesně a pravdivě.
  • Snažte se být výstižní, ale struční. Měli byste to zvládnout do 125 znaků včetně mezer. Víc většina čteček stejně nepřečte.
  • Používejte klíčová slova. Tak, aby to dávalo smysl. Například bílá sedací souprava s úložným prostorem, ale ne bílá sedačka, sedací souprava, pohovka.
  • Nezačínejte text slovy jako: na fotografii je, fotka obsahuje, obrázek znázorňuje... Není to potřeba.
  • Každý obrázek by měl mít unikátní popisek. Když budete používat pořád stejný, hrozí vám penalizace od vyhledávače.

Nepopisujte obrázky, které jsou na pozadí nebo slouží jen jako dekorace. Nejsou součástí HTML, ale patří do CSS stylů.

Jak a kde přidat ALT

ALT tag jednoduše přidáte v redakčním systému, nebo v aplikaci. Patří mezi HTML atributy a přidat ho můžete také přímo ve zdrojovém kódu. 

Nezaměňujte ALT atribut s title atributem

Kromě ALT popisku můžete vyplnit také titulek. Jde o textový tooltip (nápovědu), která se uživateli zobrazí, když na obrázek najede myší.

Doporučení na závěr

Teď už víte, co je alt a jak s ním pracovat. Ale co dělat, když máte na webu stovky obrázků? Začněte s úpravou stránek, které jsou pro vás zásadní. Buď mají nejvyšší návštěvnost (zjistíte v Google Analytics), nebo ji naopak potřebují zvýšit.