3 základní projektové kroky: Servisní systém pro Telmo

Ivo Kolář / 19. 1. 2019

Evidence a správa velkého počtu projektů a dat je vždycky složitá. O to složitější, když jste Telmo a zabýváte se integrací bezpečnostních systémů či výstavbou datových sítí pro klienty, jako je Armáda České republiky nebo Škoda Auto. Řešením je online servisní systém. Jeho vývoj a zavedení vyžaduje ale speciální přistup.

3 základní projektové kroky: Servisní systém pro Telmo

1. Projektová příprava

Kvalitní příprava je prostě základ. Nikdy, opravdu nikdy se nevyplatí ji obcházet nebo na ní šetřit. A nejde to ani bez intenzivního zapojení zákazníka – lidí, kteří budou s výsledným systémem pracovat.

Hnací silou a tvůrcem je tu analytik. On musí vyposlechnout veškeré požadavky klienta, často protichůdné, až nereálné. Provést jejich důkladnou analýzu a doplnit je i o body, s kterými nikdo nepočítal.

Výsledkem je návrh komplexního, smysluplného produktu. Určení jeho funkcí, příprava rozpočtu i časového harmonogramu vývoje včetně testování nebo školení uživatelů.

2. Realizace v iteracích

Jde se na věc. V tomhle případě bylo prvním bodem vytvoření online aplikace.

Vývoj systému probíhal v iteracích – po malých částech, aby byl čas odladit s klientem každý, i sebemenší detail. A taky aby se zákazník se systémem hned od začátku sžíval. Předejde se tak celé řadě technologických a uživatelských komplikací při nasazení do ostrého provozu.

Pro servisní systém jsme využili technologii ASP.NET MVC a pro vnitřní rozhraní aplikace jsme vybrali šablonu Metronic. Výrazně to zrychlilo vývoj a umožnilo nám soustředit se na vlastní funkce aplikace a přidanou hodnotu. Tu projektu dodávají třeba vlastní uživatelské prvky, jako je plánovací kalendář na principu „táhni a pusť“, inteligentní našeptávače, rozšířené filtrování apod. Vývoj probíhal na skutečných datech, abychom aplikaci maximálně funkčně odladili v live podmínkách.

3. Pilotní provoz bez velkých nervů

Cílem etapy bylo uvést aplikaci definitivně v život. Už jednotlivé dílčí iterace měly v sobě vlastní pilotní provozy, takže většina sporných bodů byla odladěna a my měli prostor pro odhalení a nápravu skoro každé sebemenší chyby či nelogičnosti. Systém nepadá, nezpůsobuje svým uživatelům bezesné noci. Naopak všem se s ním dobře pracuje. Což je výsledek nejen dobrého zpracování, ale právě intenzivního zapojení klienta hned od samého počátku.