Ve světě značek a symbolů Perspectiva Vizuální styl Perspectiva Dvořákovský komplet České filharmonie Dvořákovský komplet
Jak integrovat a zjednodušit procesy: Servisní systém pro Telmo

Jak integrovat a zjednodušit procesy:
Servisní systém pro Telmo

Analytika

Počet hodin: 182

Management

Počet hodin: 178

Vývoj

Počet hodin: 1 030

Evidence a správa velkého počtu dat a projektů je vždycky složitá. O to složitější, když jste společnost jako Telmo a zabýváte se systémovou integrací bezpečnostních systémů či výstavbou datových sítí a center pro klienty jako je Armáda České republiky nebo Škoda Auto. Řešením je online servisní systém. Jeho vývoj a zavedení vyžaduje ale zvláštní péči. Jakou?

Krok za krokem k cíli

Zní to hezky: online servisní systém na evidenci a správu projektů, objektových dokumentací, servisních kontrol a revizí, servisních hlášeních, řízení tiketů, plánování servisních zásahů… Jednoduše něco, co v mnoha datech, projektech a činnostech a činností udržuje pořádek a uživatelé mají vždycky o všem přehled. Cesta k tomu není jednoduchá. Takže postupně a od začátku.

Projektová příprava

Kvalitní příprava je prostě základ. Nikdy, opravdu nikdy se nevyplatí ji obcházet nebo na ni šetřit. A nejde to ani bez intenzivního zapojení zákazníka – lidí, kteří budou s výsledným systémem pracovat. Hnací silou a tvůrcem je tu analytik. On musel vyposlechnout veškeré požadavky klienta, často protichůdné, až nereálné, provést jejich důkladnou analýzu a doplnit je i o body, s kterými nikdo nepočítal. Výsledkem byl návrh komplexního, smysluplného produktu. Určení jeho funkcí, příprava rozpočtu i časového harmonogramu vývoje včetně testování, školení uživatelů apod.

Realizace

Projektová příprava byla za námi. Prvním krokem vlastní realizace bylo samotné vytvoření online aplikace. Vývoj systému probíhal v iteracích – po malých částech, aby byl čas odladit s klientem každý, i sebemenší detail a taky aby se zákazník se systémem hned od začátku sžíval. Předejde se tak celé řadě technologických a uživatelských komplikací při nasazení do ostrého provozu.

Využili jsme technologii ASP.NET MVC a pro vnitřní rozhraní aplikace jsme vybrali šablonu Metronic, což výrazně zrychlilo vývoj a umožnilo soustředit se na vlastní funkce aplikace a přidanou hodnotu. Tu například představují vlastní uživatelské prvky, jako je plánovací kalendář na principu „táhni a pusť“, inteligentní našeptávače, rozšířené filtrování apod. Vývoj probíhal na reálných datech, abychom aplikaci maximálně funkčně odladili v reálných podmínkách.

Pilotní provoz

Cílem této etapy bylo uvést aplikaci definitivně v život. Už jednotlivé dílčí iterace měly v sobě vlastní pilotní provozy, takže většina sporných bodů byla odladěna a my měli prostor pro odhalení a nápravu skoro každé sebemenší chyby či nelogičnosti.

Povedlo se?

Aplikace běží a my jen občas děláme kosmetické úpravy. Systém nepadá, nezpůsobuje svým uživatelům bezesné noci, ale naopak všem se s ním dobře pracuje. Což je výsledek nejen našeho umu, ale právě intenzivního zapojení klienta hned od samého počátku. Navíc se nám rozbíhá nová etapa – vývoj detekčního systému, který bude vyhodnocovat chování koncových zařízení jako např. teplotní čidla, detektory, pohybová čidla, kamery atp. a podezřelé aktivity odesílat do servisního systému. Ale to už je další kapitola. O ní zase někdy příště.

Kdyby rozpočet dovolil

Tak vyvineme systém všech systémů. Rozpočty ale nikdy nejsou nafukovací. Kvalitní produkt něco stojí, ale ve výsledku se investice vždycky vrátí.